Miniseriál - rozhovory s úspěšnými žáky II

Barbora Matějová - přijata na konzervatoř Olomouc /příčná flétna/,        

Markéta Sedláčková - její učitelka /ZUŠ-UB/

 

M.S.: Kdo tě přivedl k hudbě a jaké jsou tvé hudební kořeny?

B.M.: Hudbě jsem se začala věnovat v mateřské škole, kde jsem pod vedením paní ředitelky začala spolu s ostatními dětmi hrát na zobcovou flétnu. Moc mě to bavilo a tak jsem ve hře pokračovala i na škole základní. V šesté třídě jsem potom začala hrát na flétnu příčnou. Letos to vyvrcholilo přijetím na konzervatoř a tak se od září budu kromě příčné flétny učit hrát také na klavír.

M.S.: Kolik volného času ti zabere hudba a jaké máš další koníčky?

B.M.: Hudba zastává většinu mého volného času. Až do talentových zkoušek jsem cvičila častokrát až půl čtvrté hodiny denně a věnovala se také nauce. Teď už je to trošku kratší doba, ve zbytku svého volného času se věnuji četbě knih, sportu, výtvarné tvorbě či péči o domácí miláčky.

M.S.: Proč ses rozhodla jít na konzervatoř a o jakých dalších školách jsi uvažovala?

B.M.: Hra na flétnu mě moc baví a proto bych se jí chtěla věnovat i v budoucnu. V případě nepřijetí na konzervatoř bych šla pravděpodobně na gymnázium.

M.S.: Kdo a jak ti pomáhal s přípravou k přijímacím zkouškám?

B.M.. K talentovým zkouškám mě připravila paní učitelka Sedláčková společně s panem učitelem Lekešem. jsem jim za to moc vděčná. Hodně mi pomohla také podpora mojí rodiny a radost mých blízkých z každého mého úspěchu.

M.S.: Máš nějaké profesní cíle?

B.M.: V budoucnu bych se chtěla stát učitelkou hudby na ZUŠ. Právě proto, abych mohla svým budoucím žákům poskytnout kvalitní vzdělání, se hlásím na konzervatoř. Už teď se do školy moc těším.