Malovali pro "Berušku"

V úterý 14. června 2011 skupinka jedenácti malých výtvarníků ze třídy paní učitelky Svatavy Haluzové pomalovala přístřešek v zahradě u budovy MěÚ - odbor ŽP. Nebyli to ale žádní vandalové - naopak! Šlo o předem dohodnutou akci, o kterou je požádala paní Hermanová ze sdružení Berušky. Děti si připravily návrhy zvířátek a celou plochu řešily jako "život v trávě".Tvůrci pracovali akrylovými barvami na dřevěném podkladu. Za odměnu se u svého díla vyfotografovali a dostali občerstvení.

malování pro Beruškumalování pro Berušku 2