Malí velcí filharmonici

Projekt s tímto názvem pořádá spolek ZUŠKA?ZUŠKA! sdružující krajské a obecní základní umělecké školy Zlínského kraje, průběžné informace najdete na našich stránkách.

  .MVF1