Kurzy pro zájemce o hru na nástroj, tanec a výtvarnou činnost.

KLUB PŘÁTEL ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V UH. BRODĚ POŘÁDÁ
UMĚLECKÉ KURZY


Od října 2010 budou v ZUŠ Uherský Brod ve spolupráci s Klubem přátel ZUŠ probíhat výukové kurzy zaměřené na hudbu, moderní výrazový tanec a výtvarné umění. Jsou určeny nejen pro úplné začátečníky, ale i pro ty, kteří se některému uměleckému oboru již věnují.

Kurzy budou probíhat ve dvou cyklech:
1. cyklus - říjen 2010 - leden 2011 2. cyklus - únor 2011 - květen 2011

Výuka bude probíhat po domluvě s vyučujícími v dopoledních i večerních hodinách v ZUŠ Uherský Brod.

Ceny jednotlivých kurzů:

HUDBA
individuální výuka - 1 lekce týdně 45 minut - 2500 Kč za 1 cyklus
- klavír, klávesy, housle, akordeon, trubka, kytara, bicí, zpěv, příčná flétna

skupinová výuka (2 účastníci) - 1 lekce týdně 45 minut - 1400 Kč za 1 cyklus
- klavír, klávesy, housle, akordeon, trubka, kytara, bicí, zpěv, příčná flétna

MODERNÍ VÝRAZOVÝ TANEC
skupinová výuka (min. 5 účastníků) - 1 lekce týdně 90 minut - 1200 Kč za 1 cyklus

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
skupinová výuka (min. 5 účastníků) - 1 lekce týdně 90 minut - 2000 Kč za 1 cyklus

Podrobné informace na webových stránkách školy www.zus-ub.cz a telefonním čísle 572 63 24 31 nebo 572 63 45 75.