Kruh přátel hudby

35. výročí založení Kruhu přátel hudby při Základní umělecké škole v Uherském Brodě

V roce 1975 byl při Základní umělecké škole v Uherském Brodě založen Kruh přátel hudby. Navázal na činnost Městské hudební školy v Uh. Brodě, která od samého vzniku doplňovala hudební vzdělání o posluchačskou výuku prostřednictvím živých koncertů. Dne 2. října 1975 za iniciativní pomoci učitelů a výboru SRPŠ byl ustaven garantem, ředitelem školy Josefem Hoškem, Kruh přátel hudby. Členy výboru byli učitelé ZUŠ a zástupci rodičů, předsedou se stal učitel Zdeněk Teimer.
Na ustavující schůzi byl navržen plán první koncertní sezony na 5 večerních koncertů a 5 odpoledních koncertů pro žáky a byly uzavřeny smlouvy s koncertní agenturou Pragokoncert. Členy KPH se stali všichni žáci školy a jejich rodiče. Pro ostatní přátele hudby v Uherském Brodě a okolí byl vypracován informační leták o zřízení KPH s připojenou přihláškou. Do první sezony se přihlásilo 521 členů.
V průběhu dosavadních 35 sezon se na podiích v bývalé škole v Soukenické ulici, Dominikánském klášteře, Domě kultury, Muzeu JAK a v kostelech města vystřídaly desítky významných českých i zahraničních koncertních umělců - např. houslisté Bohuslav Matoušek, Václav Hudeček, Gabriela Demeterová, Jaroslav Svěcený, klavíristé Petr Eben, Ilja Hurník, Boris Krajný, Igor a Renata Ardaševovi, kytaristé Martin Mysliveček, Štěpán Rak, Lubomír Brabec, violoncellisté Jiří Hošek, Markus Nyikos, Saša Večtomov, klarinetista Felix Slováček, harfenistka Kateřina Englichová, varhaník Aleš Bárta a mnohé komorní soubory - např. Panochovo, Janáčkovo, Smetanovo a Talichovo kvarteto, Pražští madrigalisté, České trio, Barock Jazz Quintet, Linha Singers a další. Populární a hojně navštěvované jsou každoroční vánoční koncerty učitelů ZUŠ.
Za svou činnost v oblasti kultury obdržel Kruh přátel hudby pamětní medaili při příležitosti 90. výročí založení Muzea J.A. Komenského.
V roce 2000 předává Zdeněk Teimer funkci předsedy KPH ing. Jaroslavu Borýskovi. Činnost KP ZUŠ pokračuje pod jeho vedením, garantem je současná ředitelka školy Mgr. Hana Mahdalová.
Zájem umělců o účinkování v našem městě je velký, opakovaně se někteří do Uherského Brodu vrací a jejich spokojenost s prostředím a posluchači bývá vyjádřena zápisem v kronikách, v kterých jsou zaznamenány všechny provedené koncerty.

pan Václav Hudeček

pan Felix Slováček

Zahajovacím koncertem jubilejní 35. sezony KP ZUŠ bude klavírní recitál vynikajícího českého umělce Karla Košárka. Hudbu studoval na konzervatoři v Kroměříži a Akademii muzických umění v Praze, svá studia zakončil v USA. Obdržel ceny na mnoha mezinárodních soutěžích. V uplynulých sezonách koncertoval na podiích v USA, Japonsku a Evropě, spolupracuje s předními orchestry a sólisty. Pravidelně spolupracuje se sopranistkou Magdalenou Koženou, v loňském roce ji doprovázel na turné po USA.
Koncert v Uherském Brodě se koná 19. října 2010 v sále Dominikánského kláštera v 17.00 hodin a na programu budou skladby světových autorů.
Připomínkou na činnost KPH v Uherském Brodě zveme všechny příznivce a milovníky vážné hudby nejen na recitál Karla Košárka, ale i na celou sezónu 2010 / 2011.

Naděžda Enderesová, učitelka ZUŠ Uherský Brod