Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (včetně komorní a souborové hry)

Ve středu 27. března 2019 pořádáme krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon.

Harmonogram a další informace naleznete na odkazu https://www.soutezezus.cz/souteze/?odkud=menu&id_kola=8765