Klavírní seminář a koncert žáků prof. Jiřího Kadavého z kroměřížské konzervatoře.

Klavírní seminář

Jako každoročně jsou i letos vyhlášeny soutěže základních uměleckých škol. V tomto školním roce se soutěže zúčastní žáci z oboru hry na kytaru, housle a klavír. V rámci příprav na soutěžní kola pozvala naše škola profesora kroměřížské konzervatoře pana Jiřího Kadavého na klavírní seminář, který se uskutečnil v pátek 6. ledna v odpoledních hodinách v sále ZUŠ Uherský Brod. Pan profesor pracoval na soutěžních skladbách se šesti klavíristy, a to od 2. po 6. ročník.  Předal jim svým velice milým způsobem cenné rady a já věřím, že žáci i učitelé získali zase nové poznatky a inspiraci pro svou další práci. Po skončení semináře si hosté mohli poslechnout vystoupení tří studentů prof. Kadavého, kteří v současné době studují na konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a v rámci koncertu na naší škole si mohli obehrát svůj repertoár. Slyšeli jsme krásný výkon  Kláry Čeladníkové, která se připravuje v příštích dnech na mezinárodní soutěž do Varšavy. Zajímavý výkon předvedla i nejmladší klavíristka Alena Březovská a dalším vystupujícím byl i náš bývalý žák Vojtěch Červenka, který na konzervatoři studuje už druhým rokem. My jsme moc rádi, že se Vojta vrací na naši školu a my můžeme s radostí sledovat, jak umělecky roste a vyzrává. Já bych chtěla poděkovat panu Kadavému za velice přínosný seminář a určitě i žáci, kteří si vyslechli mladé šikovné klavíristy z konzervatoře, mají velkou motivaci k dalšímu ještě vydatnějšímu cvičení na klavír.

Irena Bandriová

 

Jiří Kadavý

kl.seminář1

kl.seminář2

kl.seminář3

kl.seminář4

studenti KM

Čeladníková 

Březovská

Vojtěch Červenka