Informace pro zájemce o výtvarné kurzy

První běh výtvarných kurzů pořádaných Klubem přátel ZUŠ končí v měsíci lednu. Téměř všichni frekventanti budou pokračovat i v navazujícím kurzu, který začíná v měsíci únoru a bude ukončen v květnu. Pokud máte zájem o výtvarnou činnost, máme ještě 6 volných míst. Informace získáte na telefonu 572 634 575 /paní učitelka Svatava Haluzová/ vždy v odpoledních hodinách.

 

kurzy VO pro dospělé 9kurzy VO pro dospělé 1