Informace pro účastníky přijímacího řízení

Přijatí žáci:

-       ve dnech 23. – 29. června se nahlásí učiteli, ke kterému byli přiděleni

-       uhradí 200,- Kč, příspěvek Klubu přátel ZUŠ na školní rok 2016/2017

  

Nezařazení žáci:

-       budou přijati ke studiu v případě, že se uvolní místo

-       informujte se od 12. září 2016 osobně nebo na telefonních číslech

        572 63 24 31 a 572 63 45 75

 

Žáci zařazení k p. uč. Zaorálkové a p. uč. Zichové:

-       nahlásí se a uhradí 200,- Kč, příspěvek Klubu přátel ZUŠ,

        u ředitelky nebo zástupců ředitelky školy