Informace o uměleckých kurzech

Klub přátel ZUŠ i v letošním roce otevírá pro zájemce umělecké kurzy, bližší informace v příloze.