Informace k přijímání žáků na nový školní rok

Blíží se termíny přijímacího řízení na školní rok 2014/2015 pro všechny obory školy. Prosím čtěte pozorně! 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ  65, UHERSKÝ BROD

 

ZÁPIS ŽÁKŮ

NA ŠKOLNÍ ROK 2014 /15

 

HRA NA NÁSTROJ A ZPĚV  -  pro děti od 7 let

TANEČNÍ OBOR  -  pro děti od 5 let

 LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR -  pro děti od 5 let

první termín od 2. 6. 2014 do 6. 6. 2014

druhý termín od 16. 6. 2014 do 20. 6. 2014

v sále ZUŠ od 15:00 do 17:00

 

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 

pro děti od 5 let a od 6 let

 po celý červen vždy v úterý, středu a čtvrtek

ve třídě pana učitele Valečky - 1. patro vlevo od 13:00 do 17:00

 

Výtvarný obor  -  pro děti od 5 let

  od 2. 6. 2014 do 6. 6. 2014

 v atelierech výtvarného oboru v 1. patře budovy ZUŠ - vchod od parkoviště

začátek přijímací zkoušky vždy od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00.

Zájemci předloží 5 výtvarných prací (obrázků).

 

Všichni zájemci si přinesou k přijímací zkoušce vyplněnou přihlášku, kterou si mohou vyzvednout        

ve škole nebo stáhnout z webových stránek školy  www.zus-ub.cz  v kapitole „DOKUMENTY".

Další informace k přijímacímu řízení na telefonním čísle  572 632 431  nebo  572 634 575

a  na webových stránkách školy v kapitole „O ŠKOLE".