Informace k přijimacímu řízení

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD

MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65, UHERSKÝ BROD

 

  PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 

NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

 

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 

pro děti od 5 let a od 6 let

po celý červen vždy v pondělí, úterý, středu a čtvrtek

ve třídě pana učitele Valečky - 1. patro vlevo od 13:00 do 17:00

 

Výtvarný obor  -  pro děti od 5 let

v atelierech výtvarného oboru v 1. patře budovy ZUŠ

začátek přijímací zkoušky vždy od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00

zájemci předloží 5 výtvarných prací (obrázků)

15. - 19. KVĚTNA 2017

 

HRA NA NÁSTROJ A ZPĚV  -  pro děti od 7 let

Literárně - dramatický obor  -  pro děti od 5 let

Taneční obor  -  pro děti od 5 let

v sále ZUŠ od 15:00 do 17:00

15. - 19. KVĚTNA 2017

5. - 9. ČERVNA 2017

 

Další informace k přijímacímu řízení na stránkách školy www.zus-ub.cz

a na telefonních číslech 572 632 431  nebo 572 634 575.

Přihlášky vyplňujte elektronicky na stránkách školy www.zus-ub.cz.