Happening ve spolupráci s Nadací Magdaleny Kožené - ZUŠ OPEN

Milí přátelé,

děkujeme za registraci Vaší školy do ZUŠ Open 2017 i dosavadní podporu projektu a spolupráci. Do historicky prvního celostátního happeningu ZUŠ Open se zapojilo 338 základních uměleckých škol z celé ČR. Věříme, že díky vzájemné spolupráci naplní projekt Vaše očekávání.

ZUŠ Open získal záštitu ministra kultury ČR pana Daniela Hermana. Dále se těší z podpory významných osobností, jako je rektor Akademie múzických umění v Praze Doc. Jan Hančil, rektor Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Ivo Medek a předseda Svazu měst a obcí ČR pan František Lukl.  Kromě generálního mediálního partnera České televize a Českého rozhlasu jsme také získali podporu Svazu měst a obcí ČR.

Předem Vám také děkujeme za zapojení Vaší školy do podpory facebooku ZUŠ Open. facebook

Celý tým je připraven Vám být nápomocen v úspěšných přípravách krásného svátku umění dětí.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a Vaší školou!

S úctou

MgA. Irena Pohl Houkalová
Hlavní koordinátorka ZUŠ Open
E: houkalova@zusopen.cz
M +420 602 227 740
www.zusopen.cz
www.nfkozena.cz