Galakoncert 2013

Konec května každého roku je pro Základní uměleckou školu vždy ve znamení koncertů - ať už náborových, výchovných nebo závěrečných. Letošní Galakoncert patří určitě k těm, o kterých se bude mluvit. Pokud jste nebyli účastníky, malou obrazovou i zvukovou ochutnávku najdete na http://kultura.ub.cz/zpravy/Vytecny-Galakoncert-ZUSky-

Sami se můžete přesvědčit, že výkony byly odpovídající jeho významu a návštěvníci odcházeli spokojení.