DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PAMÁTEK

I když naše škola není historickým objektem, chceme nabídnout prohlídku jejích rekonstruovaných prostor návštěvníkům, kteří o to projeví zájem.
V průběhu dopoledne vystoupí v aule školy žáci kytarové třídy a bude zde rovněž prostor pro výtvarnou činnost dětí. Žáci dramatického oddělení zase uvedou hru M. Macourka s názvem Jedničky má papoušek - sál LDO, začátek v 11.00 hodin.