Další soutěžní úspěchy

ÚSPĚCH HOUSLOVÉHO DUA

V KRAJSKÉM KOLE SOUTĚŽE ZUŠ

 

Ve čtvrtek 4. 4. 2013 se ve Vsetíně konalo krajské kolo soutěže základních uměleckých škol v komorní hře s převahou smyčců. Základní uměleckou školu Uherský Brod zde reprezentovalo houslové duo ve složení Marek Švajda a Dagmar Hodulíková pod vedením paní učitelky Dagmar Jančové. I když oba žáci hrají na housle teprve třetí rok, zvládli nacvičit těžkou skladbu, se kterou se přes okresní kolo probojovali až do kola krajského.

Podle pravidel soutěže bylo duo našich žáků zařazeno do I. kategorie s věkovým průměrem do deseti let, kde spolu s nimi soutěžilo celkem 9 souborů, a oba žáci zde byli jedni z nejmladších soutěžících.

I když oba malí houslisti měli trému, protože se účastnili takové soutěže poprvé, dali do svého výkonu všechno, co se doposud naučili. A vyplatilo se.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo až navečer. Dagmarka se svým tatínkem nemohla tak dlouho čekat, ale Mareček s rodiči zůstal až do konce, poslouchal starší soutěžící a samozřejmě netrpělivě čekal na celé vyhodnocení.

Výsledky vyhlašoval předseda soutěžní komise pan profesor Václav Horák z brněnské konzervatoře spolu s ředitelem vsetínské ZUŠ panem Romanem Konůpkem. Houslové duo z naší ZUŠ dosáhlo ve své kategorii 1. místa. Kromě diplomu a malého dárku pro každého oceněného soutěžícího jsme si odvezli i krásnou skleněnou trofej, na kterou jsou oba soutěžící náležitě hrdí.

OCENĚNÍ Z KRAJSKÉ SOUTĚŽE - VSETÍN 2013

Toto ocenění jistě přispěje k pečlivé práci a cvičení u obou těchto žáčků, aby  se zdokonalovali a v budoucnu třeba tento úspěch na některé z houslových soutěží zopakovali.