Další aktuální změna ve výuce VO

Paní učitelky Svatava Haluzová a Markéta Trčková ve čtvrtek 2. října 2014 nevyučují, instalují naše vítězné projekty z celostátního kola soutěže výtvarných oborů ZUŠ ve Šternberku. Žáci si mohou výuku nahradit po dohodě s vyučující některý jiný den.