Čestné uznání pro Marii Trtkovou - soutěž Význam slov.

Ve školním roce 2009/2010 byla Zlínským krajem v sedmém ročníku soutěžní přehlídky MLÁDÍ KRAJE vyhlášena soutěž v přednesu poezie e prózy s názvem Význam slov. Soutěž byla určena pro žáky 1.až 4. ročníku středních škol a pro žáky II. stupně ZUŠ literárně dramatického oboru. Porotou /předseda p. Stanislav Nemrava, členové - Josef Kubáník a Karla Urbanová/ byla v kategorii C oceněna čestným uznáním žákyně naší školy Marie Trtková. Blahopřejeme.

Slavnostní ocenění bude předáno ve čtvrtek 20.5.2010 ve Sloupovém sále Muzea JAK v  Uherském Brodě za účasti představitelů Zlínského kraje.