Aktuální změna ve výuce - VO

V pátek 26.9.2014 se ve třídě paní učitelky Svatavy Haluzové nekoná pravidelná výuka z důvodu pořádání Výtvarného plenéru na Maršově. Žáci z páteční skupiny, kteří se plenéru nezúčastní, si mohou výuku nahradit po dohodě s paní učitelkou.