Aktuální výsledky krajských kol

Ve středu 18. dubna se naši žáci zúčastnili krajského kola ve hře na lidové nástroje, které pořádala ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí. Početně malá výprava (2 žáci a 1 pan učitel) si přivezla výborné ocenění: Dorotka Bučková druhé místo a Jirka Jochim první místo s postupem do ústředního kola. Oba jsou žáky Lubomíra Valečky, který je také doprovázel, a hrají na cimbál.

diplom Jirka Jochim

Diplom Dorotka Bučková

Ve čtvrtek 19. dubna jsme zase drželi palce děvčatům Vráblíkovým, které se s choreografií Mirror? probojovaly do krajského kola soutěže Tanečního oboru ZUŠ v Bojkovicích. Získaly nečekané stříbrné pásmo a udělaly radost nám i své paní učitelce Milině Veprentsové.

diplom TO kraj2018

 

Všem blahopřejeme !!!!