Aktuálně ke kurzům pořádaným KP ZUŠ

KLUB PŘÁTEL ZUŠ VE SPOLUPRÁCI SE ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLOU V UHERSKÉM BRODĚ

P O Ř Á D Á

UMĚLECKÉ  KURZY  PRO  DOSPĚLÉ

 HUDBA - VÝTVARNÉ UMĚNÍ - MODERNÍ VÝRAZOVÝ TANEC 

 

2. CYKLUS:  ÚNOR 2012 - KVĚTEN 2012

 

 

Kurzy  jsou  určeny  nejen pro  úplné  začátečníky,  ale  i  pro  ty,  kteří se některému  uměleckému  oboru  již  věnují.

 

Ceny a rozvrh jednotlivých kurzů:

 

klavír, klávesy, housle, akordeon

individuální výuka                               - 1 lekce týdně 45 minut - 2550 Kč za 1 cyklus

skupinová výuka (2 účastníci)               - 1 lekce týdně 45 minut - 1400 Kč za 1 cyklus

Výuka bude   probíhat   po  domluvě   s  vyučujícími   v   dopoledních   nebo večerních hodinách

 

výtvarné umění

skupinová výuka (min. 5 účastníků)         - 1 lekce týdně 90 minut - 2000 Kč za 1 cyklus

čtvrtek  17:15

 

moderní výrazový tanec

skupinová výuka (min. 5 účastníků)         - 1 lekce týdně 90 minut - 1350 Kč za 1 cyklus

čtvrtek  16:30

 

Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech 572 63 24 31 nebo 572 63 45 75

nebo na zus-ub@seznam.cz

 

PŘIHLÁŠKY NA  2. CYKLUS PŘIJÍMÁME DO 25. 1. 2012