A ještě jedno poděkování!!!!

V poslední době se žáci školy veřejně představili nejen na akci základních uměleckých škol ZUŠKA?ZUŠKA! ve Zlíně, ale také na začátku tohoto týdne taneční a literárně-dramatický obor vystoupily v Trenčíně s dramatizací pověsti o studánce Ohloběnce. Všem zúčastněným žákům a pedagogům velmi děkuji za vzornou reprezentaci naší školy, velmi hezké vzájemné vztahy a toleranci. Tak jsme úspěšně zakončili mikroprojekt přeshraniční spolupráce "Tvoríme bez hraníc", na kterém jsme spolupracovali se slovenskou ZUŠ z Trenčína.

obléháme hrad - trenčín 20.5.2014

Fotografie ze setkání najdete ve fotogalerii.

Hana Mahdalová, ředitelka školy