6. mezinárodní výtvarná dílna skončila

Modrotisk - jeho historie a současnost - byl tématem v pořadí 6. mezinárodní výtvarné dílny. Akce se konala v atelierech ZUŠ na Panském domě v pondělí 24.11.2008 za účasti 20 pedagogů z Česka a Slovenska.

Prosíme všechny zúčastněné, aby sledovali naše webové stránky, zde získají informace o předání barvených prací !!