2. ročník - Výtvarná dílna 18. dubna 2017

V úterý 18. dubna pořádáme pro zájemce z řad pedagogů MŠ, ZŠ, ZUŠ nebo školních družin 2. ročník výtvarné dílny, tentokrát s tématikou protlačovaného reliéfu z tenké kovové folie. Začátek v 9.00 hodin, ukončení do 15.00 hodin. Zajišťujeme veškerý potřebný materiál i pitný režim. Akce je pro přihlášené.

VD17-1

VD17-2

VD17-3

VD17-4

VD17-5